Recht is geschied: toch nog BK-brons voor onze 4 x 800 scholieren!

Na een klacht door de secretaris op aangeven van de atleten (ouders) op het gebeurde tijdens de Belgische kampioenschappen estafetten 4x800m scholieren heren hebben de Val en Lbfa beslist om de ploeg scholieren, bestaande uit Wieter Annaert, Bjarne Rasschaert, Victor Peeters en Lennert Dewulf, eveneens een bronzen medaille toe te kennen.
Aan de ploeg van Duffel werd ten onrechte een attest toegekend om twee buitenlanders op te stellen die niet gerechtigd waren.
Foutje dat de Val ruiterlijk heeft toegegeven. Recht is geschied. Proficiat mannen.
Chris