Wil je jurylid worden – binnenkort start een opleiding!

Je kan jurylid worden door een laagdrempelige opleiding te volgen. Er zijn 2 startmogelijkheden:

* Clubjurylid
* Jurylid niveau 1

 

Clubjurylid

Wat? 
Als clubjurylid engageer je je om jurytaken uit te voeren binnen je eigen vereniging. Je wordt nooit
opgeroepen om te jureren op andere terreinen.
Als clubjurylid kan je evenwel niet als chef van een proef of functie optreden.

Procedure tot het behalen van het brevet clubjurylid:
Je volgt een dagopleiding bestaande uit een theoretisch deel en een praktische rondleiding op de piste.
Na deze dagopleiding kan je aan de slag als clubjurylid (je ontvangt dan een jurybadge).

Jurylid niveau I

Wat?
Als jurylid niveau I engageer je je om jurytaken uit te voeren binnen je eigen vereniging alsook bij andere
verenigingen.
Als jurylid niveau I kan je, indien je na verloop van tijd voldoende ervaring opgedaan hebt, als chef
verantwoordelijk zijn voor een proef of functie.


Procedure tot het behalen van het brevet jurylid niveau 1:
Je volgt een dagopleiding bestaande uit een theoretisch deel en een praktische rondleiding op de piste
gevolgd door een korte schriftelijke evaluatie. Nadien loop je stage tijdens 3 wedstrijden en treed je
éénmaal op bij het lopen, éénmaal bij het springen en éénmaal bij het werpen.
Na een positieve evaluatie van deze stage ben je een volwaardig jurylid niveau 1. Je ontvangt een bestendige toegangskaart, een jurybadge en de nederlandstalige versie van het IAAF-
reglementenboekje.

Beide opleidingen zijn gratis en worden jaarlijks in het voorjaar in elke provincie georganiseerd.  Beide opleidingen gaan door op dezelfde dag, enkel de opleiding tot jurylid niveau 1 is iets uitgebreider (minimumleeftijd tot deelname: minstens 16 jaar op 31 december van het jaar waarin je deelneemt.)

Voor Oost-Vlaanderen gaat dit door op 17 maart vanaf 9u aan de Sporthal Hoge Wal, Guldensportenlaan 34, Ertvelde (terrein AS Rieme). De docenten zijn Marnix De Mangelaere en Patrick Van Caelenberghe.

Inschrijven voor één van beide opleidingen kan tot en met 28 februari 2018 bij An (anvh@atletiek.be).