“Opdracht alvast volbracht” (Het Nieuwsblad 14-05-20180)