Aansluitingen

OPGELET : aansluitingen gebeuren enkel (*) nog digitaal voor de kern Gentbrugge  (zie link onderaan deze pagina)

Aansluiten als atleet
Een atletiekjaar start op 1 november en loopt tot 31 oktober van het volgende jaar. Aansluiten bij KRC Gent atletiek vzw kan al vanaf het jaar waarin je 6 jaar wordt. Aansluiten of lidmaatschap hernieuwen kan  steeds vanaf 1 september.

Atleten die een eerste maal wensen aan te sluiten,  hebben steeds recht op 3 gratis proeftrainingen!  Zij kunnen hier voor terecht op het secretariaat.

Aansluiten als jogger
Om aan te sluiten als jogger dien je, net als competitieleden, je inschrijving digitaal in orde te brengen. Ook voor deze groep begint het seizoen op 1 november en kan er vanaf 1 september al ingeschreven worden.

Voordelen als lid
Als lid van de vzw ben je ook lid van de Vlaamse Atletiekliga, heb je een sportverzekering, kan je deelnemen aan de trainingen en aan wedstrijden, kan je gebruik maken van de accommodatie waar douches en kleedkamers voorzien zijn … enz!

Verzekering
Je bent lid (of opnieuw lid) wanneer je digitale inschrijving is binnengekomen en het lidgeld betaald zijn. Indien vòòr 1 november niet aan deze twee voorwaarden is voldaan ben je niet in orde met de verzekering en kan deelname aan de trainingen je worden ontzegd

Lidgelden seizoen 2019-2020 (atleten in Gentbrugge)

Kangoeroes (= geboortejaar 2013 en 2014)

Vanaf benjamin t/m master (competitie)

  • 170€
  • Korting : wie betaalt vóór 13 oktober 2019 : 160€ !
  • Aansluiting vanaf 1 maart 2020 = 120€
  • Familiepakket vanaf 4 aangeslotenen (wonend op één adres) : 550€

Jogger

  • Ledenprijs als jogger = 100€
  • Aansluiting vanaf 1 maart 2020 : 75€

T-shirt om aan joggings deel te nemen : 25€

G-Sporters

Ledenprijs : 90€ / vanaf 1 maart 45€  -> Trainingsdagen en – uren G-Sport

Andere

Studenten, aangesloten bij een andere club, die ingeschreven zijn in een Gentse hogeschool of aan de Universiteit van Gent en daarom van onze trainingsfaciliteiten gebruik wensen te maken, betalen € 100  mits voorlegging van een schoolattest.

DIGITALE REGISTRATIE + BETALINGEN LIDGELD 

Digitaal via : DEZE WEBLINK NAAR HET LEDENBEHEER

Voor een gedetailleerde handleiding over de digitale werkwijze kan men terecht op DEZE PAGINA.

(*) Uitpas-korting: leden die in aanmerking komen voor de Uitpas-korting dienen hun inschrijving via het secretariaat te regelen. Dit kan dus niet digitaal.