Gedragscode jeugd

GEDRAGSCODE KRC GENT ATLETIEK (JEUGD) OMVAT : TRAINERS – ATLETEN – OUDERS

DOEL : Problemen en discussies in de toekomst vermijden en/of tijdig aanpakken, dit op een gestructureerde manier waar elk persoon, deel uit makend van Atletiekclub KRC Gent zich dient aan te houden.

BEPALINGEN :

A. De hiërarchische lijn zoals hieronder beschreven dient gevolgd te worden.

B. De hiërarchische lijn omvat dat de trainers zich ontfermen over wat er op het terrein gebeurd, aangeduide personen, met name de vertrouwenspersoon en de jeugdcoördinator op de hoogte worden gesteld bij vragen, problemen, betwistingen en dat het bestuur het enige orgaan is die de uiteindelijke beslissingen neemt.

C. De gedragscode zoals hieronder vermeld, wordt toegevoegd aan het huishoudelijk reglement van KRC Gent en dient dus ten allen tijde nageleefd te worden.

GEDRAGSCODE :

1. Elke trainer van KRCG is verantwoordelijk voor zijn/haar groep atleten en houdt zich daar ook aan. Dit bepaalt dat er geen kritiek wordt gegeven op andere trainers, ook niet via ouders of atleten en dat er geen atleten van een andere groep worden getraind, zonder voorafgaand akkoord van het bestuur, na advies van de jeugdcoördinator en/of de trainerscoördinator.

2. Elke trainer van KRCG heeft de taak om alle atleten van zijn/haar groep evenwaardig te behandelen.

3. Atleten die willen deelnemen aan wedstrijden buiten de opgestelde kalender (zomer- / wintercriterium) kunnen dat, mits voorafgaande melding aan hun trainer. Er zal aan de ouders gevraagd worden dit tijdig te doen. Indien ter plaatse een andere trainer / lid van KRCG zou aanwezig zijn kan die uiteraard een oogje in het zeil houden bij deze atle(e)t(en).

4. Trainers die zelf atleten, niet behorend tot hun eigen groep, willen meenemen naar wedstrijd, doen dit enkel na overleg met de vaste trainer van deze atleten en na de Jeugdcoördinator op de hoogte te hebben gebracht.

5. Bij de overgang van atleten wordt steeds vertrokken van een positieve ingesteldheid en wordt een dialoog gevoerd. Noch de opvolger noch de voorganger wordt afgebroken.

6. Ook bij het selecteren / aanduiden van atleten die naar een specialisatietrainer kunnen / mogen, zal vertrokken worden vanuit de positieve dialoog waarbij de betreffende trainer(s) hun bevindingen doorgeven aan de trainerscoördinator en jeugdcoördinator welke dan het advies voorleggen aan het bestuur. Bij een vraag van atleet / ouder om naar een specialisatie trainer te gaan wordt eveneens een dialoog opgestart met betrokken partijen.

7. Er wordt ten aller tijde aangedrongen bij de ouders om een positieve houding aan te nemen.

8. Ouders die opmerkingen of klachten hebben worden steeds doorverwezen naar de jeugdcoördinator of indien nodig naar de vertrouwenspersoon. Dit betekent dat de trainers niet ingaan op eventuele klachten of opmerkingen, dit om misverstanden te vermijden.

9. Onethisch gedrag wordt ten aller tijde gemeld aan de jeugdcoördinator en/of vertrouwenspersoon, dit zowel van of door trainers, atleten en ouders. Alle signalen uit punten 8 en 9 worden door de jeugdcoördinator en de vertrouwenspersoon behandeld welke deze proberen op te lossen. Alle signalen worden sowieso gemeld aan het bestuur, die ook als enige de bevoegdheid heeft om beslissingen te nemen indien de jeugdcoördinator en/of de vertrouwenspersoon niet tot een oplossing komen.

10. De jeugdtrainers zijn een éénheid wat betekent dat huldigingen van een trainer, of huldiging door een beperkte groep atleten, niet bevorderend is/zijn voor de samenhang, waarbij deze dan ook niet toegestaan worden door het bestuur. Dit kan wel als men elke atleet / ouder van een groep de kans geeft om deel te nemen. Deze vraag gaat via de Jeugdcoördinator. Er wordt uiteraard geen verplichting opgelegd aan de atleten/ouders, maar iedereen moet de kans krijgen.

—————————————-

Opgemaakt in samenwerking tussen het bestuur van KRCGent en de Jeugdcommissie. Goedgekeurd op dd van 07/01/2014.

—————————————-

 

Gedragscode KRCG – Jeugd in .pdf-formaat