GENTSE FEESTEN MEETING 2017

VRIJDAG 21 JULI 2017

 

UITSLAGEN / RESULTS

PRIJZENGELD / PRICE MONEY : DAMES – WOMAN

PRIJZENGELD / PRICE MONEY : HEREN – MEN

—> PRIJZENGELD : E-MAIL NAAR RCG@VAL.BE met vermelding van “GFMEETING”, naam en rekeningnummer

—> PRICE MONEY : E-MAIL TO RCG@VAL.BE with mention of “GFMEETING”, name and bank account number

 

KRC Gent Atletiek – Wouter Weylandtstadion te Gentbrugge

INGANG VIA FREDERICK BURVENICHSTRAAT !!! (MAP)

Uurrroosterhier
Timetablehere

OPGELET / ATTENTION : Kleine wijzigingen aan het uurrooster + schrapping wheelers !!! / Small changes to the timetable + deletion wheelers !!!

Voorinschrijvingen: t.e.m. 17 juli (23u59) = 2,50€
Pre-registrations: until July 17th (23.59 hrs) = 2,50€

Daginschrijvingen:   €4,00
Day registrations :    €4,00

VOOR-INSCHRIJVINGEN AFGESLOTEN / PRE-REGISTRATIONS CLOSED

*  Deelnemerslijsten
*  List of participants

Aanmelden op de dag zelf ten laatste 30′ voor start van uw nummer
Registration on the day minimum 30′ before start

OPMERKING : voor de hoofdreeksen op de 800m kunnen hazen voorzien worden indien gewenst.

NOTE: for the main series of 800 m  pacemakers can be provided if desired.

0001

AANDACHT : 100m & 200m zal gelopen worden in de meest gunstige richting van de wind !!!
ATTENTION : 100m & 200m will be run in the most favorable direction of the wind !!!

Aandenken voor podia / Present for podia !
Geldprijzen voor de beste 10 prestaties per disciplinegroep (lopen, springen, werpen), zowel dames als heren – niet cumuleerbaar ! -> Overzicht

Money prizes for the best 10 achievements per disciplinary group (running, jumping, throwing), both ladies and gentlemen – not cumulable! -> Pricetabel

Belgisch Record:  senioren €500, juniores €250

Accomodatie: Buitenlandse atleten kunnen voor eventuele overnachting contact opnemen via communicatie@krcgentatletiek.be
Accommodation: foreign athletes who want a overnight stay, can contact us  communicatie@krcgentatletiek.be

Foto: voor deze meeting zal de organisatie een beperkt aantal badges voorzien voor fotografen. Deze kunnen aangevraagd worden  via dit contactformulier met vermelding van naam, geboortedatum en club.
Photo: At the meeting there is a limited number of badges for photographers. These badges can be requested through this contact form with name, date of birth and club.