NUTTIGE DOCUMENTEN

Download hier enkele nuttige documenten met betrekking tot de werking van KRC Gent Atletiek vzw.

Ongeval, kwetsuur

Aangifte ongevallen / kwetsuren

Bij eventuele ongevallen / kwetsuren kan de ongevalsaangifte downloaden en binnenbrengen op het secretariaat, of volledig ingevuld mailen naar : rcg@atletiek.be

Tussenkomst mutualiteiten

Mutualiteit Voordeel
Bond Moyson Move en Fitness
VNZ Lidgeld sportclub
CM Sportvoordeel
LM Tegemoetkoming lidgeld sportclubs

Reglementen, gedragscodes, beleidsplannen:

Huishoudelijk Reglement KRCG

Gedragscode KRCG – Jeugd

Jeugdbeleidsplan KRCG

Leerlijnen voor de jeugd

Aandachtspunten / tips

Boetes (bij kampioenschappen)

Gebruik / Huur kantine

Aanvraag werkend lid