Vertrouwenspersoon

Als sportclub streven we het welzijn van al ons leden na. Het spreekt dus voor zich dat geweld, pesterijen en ongewild seksueel gedrag niet thuis horen in onze club.

Indien er zich toch problemen van die aard zouden voordoen, dan kan men  in alle discretie bij de vertrouwenspersoon van de club terecht.

Hij zorgt voor de opvang van personen die menen slachtoffer te zijn, en helpt hen met het zoeken naar oplossingen.

Binnen KRCG is Bert Misplon aangeduid als vertrouwenspersoon.

U kan hem steeds contacteren op het nummer 0496 905534.

Ook bij de VAL kan u meer info vinden over psychisch geweld.