Maak Racing terug GROOTS! Iedereen welkom op de inspiratiesessie op 17 november.

Op zaterdagnamiddag 17 november organiseert de club  een inspiratiesessie waarbij iedereen die ‘een steen in de rivier’ wil verleggen welkom is. We starten om 14 u 30, plaats van het gebeuren is ons clubhuis. Iedereen die onze werking wil versterken, uitbreiden, deelnemen aan de dagelijkse werking of een organisatie, een duizendpoot achter de scherm of een verkoper op het voorplan …. Uw inzet en creativiteit is welkom en kan onze werking verbreden en verruimen.  Onze club is dik 50 jaar oud maar er is veel jeugdigheid op elke training. Laten we de handen in mekaar slaan en elke een steentje bijdragen tot een mooi geheel.

Neen, de titel hoeft niet te refereren aan Trump-toestanden binnen onze club. Het doet wel appél op de mogelijkheden en de uitdagingen die wij als bestuur zien. En laat ons even beginnen bij dat bestuur. Het is jullie waarschijnlijk niet ontgaan dat gedurende de jaren de schare bestuurders stilaan kleiner is geworden.  Momenteel zijn we nog met 4 actieve leden, net eentje meer dan het wettelijk minimum van 3.  Het is dan ook van ons allen een terechte bekommernis dat we balanceren op een dunne grens en dat er niet veel meer mag mankeren of ze zitten op of zelfs onder de wettelijke lijn.  Laat staan dat we ons nog kunnen bezighouden met een goede mix van bestuurders samenstellen : jong vs oud, ervaren vs nieuw bloed, man vs vrouw, denker vs doener, … en zo kunnen we nog wel een aantal uitersten bedenken om ze in ‘het bestuur’ op te nemen. Neem daarbij de steeds vollere agenda van sommigen, of de leeftijd of het aantal jaren in het bestuur en dan moeten we vaststellen dat de nabije toekomst misschien wel kritiek oogt.

De huidige bestuursleden vinden het dan ook een must om het vanaf nu eens volledig open te trekken.  We denken dat de fundamenten er voor zijn : een stabiele club, een rustig klimaat, een financieel gezonde basis, een mooi palmares in wedstrijdorganisaties, een mooi palet aan opleiding (jeugd, toppers, g-atleten, …), een goede werkrelatie met de bestuurlijke overheid en de federatie, … en ook hier kunnen we nog even doorgaan. Maar er zijn nog gaten in onze werking, denk me maar aan de domeinen rond sponsoring of de verdere uitbouw en uitbating van onze accommodatie.  Maar ook nadenken over de club van morgen is een essentieel gegeven. Vandaag doen we dingen anders dan 10 jaar terug, maar ook vele zaken zijn ongewijzigd gebleven in onze aanpak. De wereld is veranderd en verandert dagelijks; het noopt ons ook eens grondig te kijken naar maatschappelijke evoluties, wijzigingen bij collega-clubs, evoluties in andere sporten, …  Maw. er kan nog veel worden gerealiseerd, verbeterd of een testomgeving zijn voor nieuwe creatieve ideeën.  Wij zijn een grote Vlaamse sportclub maar om een grote toonaangevende atletiekclub te zijn is meer nodig dan een beperkt bestuur en een schare trouwe trainers en medewerkers die (te?) veel taken op zich nemen.

Wij maken alvast afspraak op zaterdag 17 november, u ook?