Racing Gent draagt eigen voorzitter voor als kandidaat VAL-voorzitter.

In overleg met de Racing Raad van Bestuur heeft onze voorzitter, Peter Robbens, zijn kandidatuur ingediend als kandidaat VAL-voorzitter. 

Peter zetelt momenteel als lid in de commissie ‘Competitie’ van onze federatie.  In 2016 heeft hij meegewerkt aan de implementatie van de code-Muyters in de structuren van onze federatie.

De algemene vergadering van de liga beslist per stemming op 23 maart 2019 over het voorzitterschap. 

Peter blijft wel verbonden aan onze club en bevestigt ook zijn engagement binnen de clubwerking. 

Het bestuur.