Uitnodiging 2e inspiratiesessie over onze clubwerking

Na een eerste bijeenkomst einde 2018 zal op zaterdag 23 februari 2019 een tweede sessie worden gehouden in ons clubhuis. Daar zal de uitkomst van de eerste sessie worden belicht en zal ingegaan worden op enkele thema’s van onze clubwerking.

De input van de beide sessies zal dan later op het jaar geconcretiseerd worden en toegelicht worden op de algemene vergadering van onze vereniging (die plaatsvindt op 30.03.2019).

Kon u er bij de eerste sessie niet bij zijn en heeft u interesse, aarzel niet aan te sluiten op deze 2e sessie.  We starten om 15 u en voorzien ongeveer 1,5 u voor de bijeenkomst.

Het bestuur