Algemene Vergadering KRCG 2019

Algemene vergadering KRCGent Atletiek vzw – 30 maart 2019

Oproep tot kandidaat werkende leden en bestuursleden

Op zaterdag 30 maart 2019, om 15u00, gaat de algemene vergadering van onze vereniging door in ons clubhuis. De algemene vergadering is een jaarlijkse opdracht die de wetgever oplegt aan vzw’s. Op zo’n bijeenkomst wordt het voorbije werkingsjaar geëvalueerd. Dit gaat over financiële zaken, de opname van nieuwe werkende leden, de kwijting van het werk van de bestuurders over het voorbije jaar evenals de mogelijkheid om het bestuur te interpelleren over items omtrent de clubwerking.

Onze vereniging is hoofdzakelijk in 2 lagen gestructureerd. Elk lid die aansluit treedt automatisch toe tot de categorie ‘toegetreden leden’. U geniet van alle lidmaatschapsrechten maar u heeft geen toegang tot de algemene vergadering. De leden die toegang hebben tot de algemene vergadering behoren tot de categorie van de ‘werkende leden’. Zoals de naam het reeds zegt ‘werken’ zij voor de club. Met ‘werken’ wordt bedoeld : een actieve inzet in de werking van onze club. Dit kan als trainer of jurylid, maar evenzeer als regelmatig medewerker op meetings of als lid binnen onze commissies maar ook atleten kunnen toetreden … kortom mensen die het engagement hebben om onze club te versterken.

Wenst u opgenomen te worden als werkende lid dan kan dit dmv  dit aanvraagformulier. Uw aanvraagformulier verwachten wij op het secretariaat tegen maandag 27 maart 2019.

Voelt u zich geroepen om toe te treden tot het bestuur en actief leiding te nemen binnen onze club dan u zich ook kandidaat-bestuurder stellen binnen onze vereniging. Indien u kandidaat bent vragen wij u dit ook ten laatste op 27 maart 2019 te laten weten aan ons secretariaat. Aan de toetreding tot het bestuur gaat op de algemene vergadering nog wel een geheime stemming vooraf door de werkende leden van de vzw.

Het bestuur.