Indoor-atleten, mogen we even jullie aandacht?

Werkwijze voor terugbetaling kosten Topsporthal – indoorseizoen 2018/2019.

Beste atleten,

De retributie mbt de Topsporthal Vlaanderen aan de Blaarmeersen was dit seizoen op een andere leest geschoeid. Atleten dienden nu de kosten te betalen waar de club voorheen een afrekening kreeg. De kosten voor het gebruik en toegang tot de zaal worden evenwel vergoed aan de atleten als 1 van volgende voorwaarden werd vervuld:

  • U nam deel aan 3 indoorwedstrijden
  • U was geselecteerd voor een Vlaams of Belgische Kampioenschap.

Nogmaals u hoeft maar aan 1 van de bovenstaande voorwaarden voldoen.

Mogen wij u vragen uw kostendetail / kosten bewijs / gebruik / uw tussenkomsten in het gebruik van de zaal te willen aanleveren op het secretariaat of bij Peter Robbens. (al dan niet via mail)

Kostenstukken morgen worden ingediend tot 21.07.19.

Terugbetalingen vinden nadien asap plaats.

Het Bestuur.