Aansluitingen

Aansluiten als atleet
Een atletiekjaar start op 1 november en loopt tot 31 oktober van het volgende jaar. Aansluiten bij KRC Gent atletiek vzw kan al vanaf het jaar waarin je 6 jaar wordt. Aansluiten kan al vanaf 1 september voor nieuwe leden.
Om aan te sluiten dien je een aansluitingskaart in te vullen en ondertekend, door de atleet en één van de ouders indien de atleet jonger is dan 18 jaar, af te geven op het secretariaat. De aansluitingskaarten zijn te bekomen tijdens de trainingsdagen op woensdag en vrijdag telkens vanaf 18.00u tot 20.00u op het secretariaat dat zich bevindt naast de cafetaria.

NIEUWE ATLETEN: Iedereen die een eerste maal wenst aan te sluiten heeft steeds recht op 3 gratis proeftrainingen ! U kan hier voor terecht op het secretariaat.
HERAANSLUITEN kan eveneens vanaf 1 september. Leden dienen hun nieuwe aansluitingskaart af te halen op het secretariaat en na controle van de gegevens ondertekend af te geven aan de secretaris.

Aansluiten als jogger
Om aan te sluiten als jogger dien je, net als competitieleden, een aansluitingskaart in te vullen en te ondertekenen. Ook voor deze groep begint het seizoen op 1 november.
Ook voor de joggers die heraansluiten geldt dezelfde regel als voor de competitieleden.

Voordelen als lid
Als lid van de vzw ben je ook lid van de Vlaamse Atletiekliga, heb je een sportverzekering, kan je deelnemen aan de trainingen en aan wedstrijden, kan je gebruik maken van de accommodatie waar douches en kleedkamers voorzien zijn … enz!

Opgelet
Je bent lid (of opnieuw lid) wanneer je aansluitingskaart ondertekend is afgeleverd aan de secretaris en de lidgelden betaald zijn. Wanneer vòòr 1 november niet aan deze twee voorwaarden is voldaan bent je niet in orde met de verzekering en kan deelname aan de trainingen je worden ontzegd

AANSLUITINGEN SEIZOEN 2018-2019

Kangoeroes  (= geboortejaar 2012 en 2013)

€ 100 (inclusief fluo-vestje)  – Overzicht trainingsdagen kangoeroes

Aansluitingen Kangoeroes vanaf 1 februari : € 70

Vanaf benjamin t/m master

Eerste lid       € 160
Tweede lid    € 160
Derde lid       € 160
Vanaf vierde lid familiepakket € 440 (wonend op één adres)

Jogger

Ledenprijs als jogger = € 100

T-shirt om aan joggings deel te nemen : 25€

G-Sporters

Ledenprijs : 90€  -> Trainingsdagen en – uren G-Sport

Latere aansluitingen

Wie in de loop van het competitiejaar wil aansluiten kan dit vanaf februari met een korting doen.

De lidgelden worden dan:

voor de competitie-lopers:
* vanaf 1 feb €110,-
* vanaf 1 mei €90,-
* vanaf 1 juli €70,-
voor de recreanten:
* vanaf 1 feb €70,-
*vanaf 1 mei €55,-
* vanaf 1 juli €45,-

Andere

Studenten, aangesloten bij een andere club, die ingeschreven zijn in een Gentse hogeschool of aan de Universiteit van Gent en daarom van onze trainingsfaciliteiten gebruik wensen te maken, betalen € 90  mits voorlegging van een schoolattest.

Betalingen lidgeld

Deze dienen steeds te gebeuren op het rekeningnummer : BE46 3904 5046 6136 (met vermelding van “lidgeld + naam”)