G-werking

KRCG is één van de eerste sportclubs die zich in Gent geëngageerd heeft rond het charter ‘Geestig gezond sporten’.

Dit charter legt een aantal principes vast rond sporten voor mensen met een mentale beperking:

 • Ieder op zijn tempo:
  • we houden rekening met het eigen ritme waarin kinderen en jongeren opgroeien en hun talenten ontwikkelen.
 • Een veilige plek:
  • we creëren een geborgen omgeving waar psychisch kwetsbare kinderen en jongeren zichzelf kunnen zijn zonder veroordeeld te worden.
 • Een warm welkom:
  • we hebben extra aandacht voor het onthaal van nieuwkomers met psychische kwetsbaarheden.
 • Vertrouwenspersoon:
  • een persoon binnen de club is het aanspreekpunt voor psychisch kwetsbare sporters, ouders, trainers en buitenstaanders.
 • Trainers gecoacht:
  • we begeleiden en ondersteunen trainers in de specifieke aanpak van sporters met psychische kwetsbaarheden.

Het ‘geestig gezond sporten’ is onderdeel van de bredere G-werking binnen onze club, waarbij ook atleten met een fysieke beperking hun plaats in de club hebben.

De trainingsdagen en uren voor de G-sporters

Natasha Dupré geldt binnen onze club als contact- en vertrouwenspersoon voor dit project.

Onze club werd ook opgenomen in een promofilmpje omtrent ‘geestig gezond sporten’.